Situs Resmi Yayasan karya Cipta Sukuraga

Naskah Wayang

Asa garetek dedengean rupa rupa

Loba nu ngomong sok palaur eta bohong

Beja ti  mata  nu geulis baju kasumba

Beja ti irung nu geulis nu sengit parfum

Beja ti leungen  nu alus  kulitna mulus.

Beja ti leungen  nu alus  kulitna mulus.

 Duh..mana nu geulis

Aduh mana nu alus

Duh..mana nu bener

Aduh mana nu bohooong

Kula teu kabeh nyaho

Etamah saukur beja…

Kula teu kabeh nyaho

Etamah saukur beja…

 

 

DIALOG CEU ELI :

“ Kula boga carita pangalaman masalah BEJA..

Harita keur ngumpul , kula menang beja tuh di handap hareupeun SUHU (suku Katuhu )

Aya goreng pisang hanet..langsung kula nitah si leungen sina nyokot,

“ leungka buru cokot Bikeun ka si Mulut  pasti atoheun..”

Kedewek si Leungka nyokot jeung nyarita…”  Bener hanet keneh Euy

Si Leungka noel si Mulut sabari ngahuapkeun anu di cekelna.

..huakhh..si Mul langsung ngautahkeun deui nu di capekna..sabari nyarita “Huakssz..uwoook.. Beduuuss..Iyeu kadaharan naon.,  .jurig oge jigana moal daekeun iyeu mah..”

Si Irung ajrag ajragan sabari nyarita “…hasyeuuum..bau tai ucing iyeu mah…”

Ditembalan ku si Mata “ heuuuueuuuh..etamah tai ucing…na ari mara neh..Cik atuh nanya heula ka kaula…keur naon aya kaula yeu si mata
—————–  musik suasana manusia sebagai kepala Suku ..datang —-

“  hey..para raga…maksud si Ceuli jeung si leungeun boga niat hade..rek barangbare…ngan setiap niat hade can tangtu jadi hade..kadeee “

SI CEULI
“ yeuh..kuring boga pangalaman deui..dihiji mangsa kula ngadenge komunitas Panangan aremprak..sorak..rame.harita keneh .kula nitah si leungka jeung si Leungke titah emprak.. heraan maranehna geus tilu kali kula nitah ,ngajaredog keneh teu nurut ..  komunitas PANANGAN ti bangsa manusa nu lain ..masih terus aremprak rame..

Panasaran..kula nanya ka komunitas pangrungu..aya naon sabenerna..

beja jeung bejana keneh jawab na “ ibu..juragan nuju pidato kampanye leungena nyekel bandera ,atuh biasa tara make gelung….gelungna murag ngagorolong..di tewak jeung dipasangkeun deui kunu lolong..lain dipasangkeun kana sirahna ..malah di tempelkeun dina gadona..atuh jadi jiga janggot…”

Nayaga ..sabari seuri  nyarita..ya aya wae..eta kunaon atuh teu aya nu ngelingan karunya ,,
———————————————————————————————–

CEULI “ Bejanamah karag oke   “

NAYAGA “ karaokeee ..naha jig kana nyanyi karaoke mah nyanyi lain

CEULI  “ Kana nyanyi wae..maranehmah..kurang g . lain kara ok  tapi karag ok.. “

CUELI     “ cik kaula hayang nanya..lamun KARAOKE  Berarti resepnaon tah…. “

NAYAGA “ Resep Nyanyi.
CEULI      “  Lamun Karagok berarti resep naon tah.. “

NAYAGA  “ jigana resep nyogok jeng di sogok

CEULI       “ sumuhun kaula oge sok menta di colok ku si leungka..lamun kurang sehat loba kotoran nyocokan “

NAYAGA   “ Ceu..kunaon   nyalira kamana anu ..si lengka jeung nusanesna.. “

CEU ELI  “ Si Leungka tuh bejanamah masih keneh di cai keur bebersih bobolokot keneh kalotor tos culak colok  “

NAYAGA “ Nyolok naon cenah..nyolok bujur meri rek ngendog meueunnya

CEU ELI  “ eh…nyarita masalah culak colok jeng nyoblos Si Leungka

Anu bagja kamari kaping salapan april dipercanten ngawakilan nyoblos nangtukeun saha wakil rakyatna…cik..ke.heula kula hayang nanya oge ka nayaga tukang nyogong kamari nyolok saha mang”

NAYAGA  “ Fitnah tah saha saha nu nyogong

CEU ELI  “ Punten Maksadna katukang nyoo goong..maksad abdi tukang nabeuh goong..”

TUKANG GOONG “ sanes nyolok bujur Meri abdi mah nyolok bujur manila “
CEU ELI  “ huaduh,,,aya deui eta nyolok bujur ma meni lila ,lila teuing atuh..”
NAYAGA RADA LOBA “ Eh..kana bujur deui wae..dasar torek

CEU ELI  “ Ke.ke.ke..aya carita beja ..deui yeuh..masalah korupsi..kunaon  pa jabat  korupsi…”

NAYAGA  “ sabab dapurna loba..setiap dapur loba pamentana..eta oge ceuk beja

CEU ELI  “ kieu ceuk beja mah gara gara loba pementa ti ibu pajabatna ,  pajabat korupsi gara gara si ibu,,  hayang jadi caleg parebut korsi… gara gara si ibu keneh. Si ibu teh hayang diuk dina mobil mewah…si ibu teh hayang diuk di korsi empuk.. “

 

—————————————————————————————-
tiba tiba si Ceulingka datang..ngadadak.( bersamaan suara nada yang mengagetkan )
_________________________________________________________
CEULI KA  “ Tah…tah..tah..fitnah deui wae..lamun beja can pasti tong di beja beja deui .. lur..naha resep pisan kana ngagosip teh..pamajikan batur di salahkeun “

CEU ELIKE “ Iyeumah lain fitnah jigana bener beja teh lur ibu pajabat  maksudna lain pamajikanna, hartina ibu teh singkatan ti “ itu Bujur “
CEULI KA  “ Belegug siah ti tadi ngan ngaromongkeun bujur we..ah.ah
…ah   ngomongkeun batur,..ngomongkeun dulur ..urang ajak ngobrol nya nu lain….ke dagoan..kaula rek ngajak dulur heula   nya..“..

——————————————————————————————–
si CeuliKA  kaluar jagat..sabari ngageroan dulur dulurna( di iringi musik kaluar jagat)sabari gogorowokan..” Leungka…Leungke..mul….Ir…kadieu.. “
———————————————————————————————

Teu kungsi lila
Si Leungka ..asup jagat heula nyararita :
“ Kamarana tadi asa aya nu ngageroan..kami nya.. “

Nyusul si MATKA datang ..jeung Nyarita  “.. Hey..lur damang.. “

“ Sae,,mana si MATKE “ Jawab si Leungka

Nyusul si MATKE jeung nyarita “ iyeu aing sehat brow .”

Teu kungsi lila datang si  CeueliKA di tukang naluturkeun IRna ,si Mul alias sungut..( di iringi music Ajag ).

Sileungka bulak balik bingung……ditanya ku si Matka..
“ kunaon leungka..ari maneh,,teu daek cicing..aya naon “

LEUNGKA “ ke heula ari dulur kembar kaula si LEUNGKE mana nya dagoan lur  kaula rek ngajemput heula….bisi ti kusruk hariwang  ”
MatKA  “ dagoan Leungka  hayu babarengan..hayu MaTKE, “
SI Sungut “ lur sararea teangan si leungke “
kabeh anu geus kumpul nyusul rek neangan si lengke
———————————————————————————————-
si Leungka kaluar jagat sabari jojorowokan..di iringi musik ( KAJAG )
di tuturkeun ku dulur – dulurna..
———————————————————————————————–
Saparantosna  JAGAT KOSONG ,Asup  Kapala SUKURAGA
di iring kumusik suasana datangna kapala sukuraga jeung  ..nyarita :
“ Heeey..para raga tong kabawa sakaba kaba..kade ulah resep ngadenge beja ,percaya ka saukur beja..
Si sungut ulah titah leumpang ti heula
Si sungut ulah di hiberkeun ngapung luhureun mata
Ceuli lamun maneh meunang beja bawa ka si Mata,Tanya ka Sang MAHA ..( Mata Hati )
Kumpul ,akur jeung dulur ajak batur.
Para sukuraga anu cicing di Mastaka ulah takabur cicing di luhur.

kudu eling ka dulur anu aya di handap..
sanajan marahnehna di handap
tangtuna maranehna nu bisa ngangkat
maranehna nubisa mawa kamana mana.”

Gunungan kepala Sukuraga turun diganti gunungan bentuk pohon
di handapeuna si leungke sorangan nyanyi :

“ Sanes kuring  talangke di calukan hare hare
Sanes abdi hararese dicalukan hare hare

Hampura abdi hampura kuring gawe acan rengse “

SI Leugke asup jagat sabari nyanyi , di gerewahkan ku si LeungKA .

“ euy ari maneh meni hese di geroanteh “ Lengka

“Kiyeu Lur lamun kuring milu ngumpul gurunggusuh awak kotor .

Can mandi Bau ompol dunungan, nu beuki jengkol …saha nu era .. pastina oge urang jeung maneh  “LeungKE.

“ Jigana geus nasib urang  meureunnya..tugas kana nu bararau wae…” LeungKE

“Ceuk Saha entong ngaremehkeun sorangan..lur..tuh para panangan kenca pohara hebatna ..tuh bangsa manusia ngarana H,OMA IRAMA ,,sukuraga LengKE na hebaat .  sabari nari jarina bisa ngalahirkeun nada nada lagu nu hebat..tong pesimis atuh lur . “ LeungKA

“Sumuhun lur..lamun di dinya kudunungan titah sungkem..lamun kuring teu milu..pasti jiga nu ngajak panco nya ..” LeungKE

“ Sumuhun..Hayu ah ayeunamah tong loba carita ,,ngomongkeun nasib jeung takdir,,,saha nu nyaho masalah nasib jeung takdir urang..
hayu ayeunamah babarengan loba usaha . lobakeun ngadoa , silaturahmi ,babarengan dina kumpul tewak pangalaman dulur, silih bagi pangarti .silih mikaasih …Insya Allah..welas asih pasti datang ,ti Gusti nu Maha Suci…hayu urang kumpul jeun dulur.dulur..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YAYASAN KARYA CIPTA SUKURAGA 2001